Birmontiene, T. . (2020). Nowelizacja Konstytucji Rosyjskiej z 2020 r. – zmiana konstytucji czy jej upadek?. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 130–149. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.09