Fickentscher, T. . (2020). Wymagania dotyczące delegowania suwerennych praw na Unię Europejską, czyli tzw. formalna kontrola transferu: Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2020 r., FCC 2 BvR 739/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 153–160. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.11