Grajewski, K. . (2020). Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa w polskim systemie ustrojowym po zmia- nach ustawowych: Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 161–169. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.12