Rosas, A. . (2019). The Enlarged Scope of the EU’s Common Commercial Policy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 25–44. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5260