Symonides, J. . (2019). Czy „ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane” są źródłem prawa miedzynarodowego publicznego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 45–55. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5261