Wiśniewski, A. . (2019). Proporcjonalność i fair balance w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 57–70. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5262