Jasudowicz, . T. . (2019). Meandry demokracji i dobrej wiary w systemie europejskiej konwencji praw człowieka - w poszukiwaniu zdrowego nurtu. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 87–111. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5264