Sandorski, J. ., & Zbaraszewska, A. . (2019). Standardy ochrony osób starszych i niepełnosprawnych w orzecznictwie międzynarodowym. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 155–192. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5267