Tomaszewska, M. . (2019). Miejsce i znaczenie europejskiej karty społecznej w systemie prawa Uni Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 221–228. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5271