Wypych-Żywicka, A. . (2019). Jeszcze o godziwości emerytury. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 229–238. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5272