Balwicka-Szczyrba, M. ., & Balwicki, Łukasz . (2019). Ochrona dzieci przed biernym paleniem wyrobów tytoniowych w świetle regulacji prawnych. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 239–249. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5273