Kowalska, R. . (2019). Czynności konsulów na wniosek organów wymiaru sprawiedliwości - stary model opierający się na potrzebie zmian. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 251–272. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5274