Hannikainen, L. . (2019). Russia and International Law. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 273–283. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5275