Zajadło-Węglarz, P. . (2019). R2P – nowy paradygmat prawa międzynarodowego?. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 285–299. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5276