Zeidler, . K. . (2019). Prakseologia międzynarodowa, czyli przypomnienie pewnego pomysłu. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 301–310. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5277