Ciechanowicz-McLean, J. . (2019). Zasady globalnego prawa środowiska. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 311–323. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5278