Topolska, P. . (2019). Prawo do czystego środowiska naturalnego - od deklaracji sztokholmskiej po eksplorację kosmiczną. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 325–335. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5279