Bąkowski, T. . (2019). Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w kontekście źródeł prawa miedzynarodowego publicznego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 337–344. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5280