Jurkowska-Zeidler, A. . (2019). Spór Komisji Nadzoru Finansowego Abris Capital Partners: międzynarodowe umowy o ochronie inwestycji (bit) pomiędzy państwami członkowskimi V. prawo unii europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 355–370. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5283