Juchniewicz, E. . (2019). Stosunek prawnopodatkowy a handel elektroniczny. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 371–384. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5284