Zalewski, W. . (2019). Rwandyjskie sądy Gacaca a sądownictwo międzynarodowe - próba oceny efektywności rozwiązań hybrydowych w sprawach karnych na wybranym przykładzie. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 401–415. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5286