Warylewski, J. . (2019). Rozmiar, dynamika i struktura przestępczości seksualnej w Polsce, w latach 1989–2017. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 417–456. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5287