Zajadło, J. . (2019). Lord Mansfield i narodziny prawa autorskiego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 457–471. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5288