Bogusz, M. . (2019). Dopuszczalność wstrzymania wykonania aktu prawa miejscowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 473–482. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5289