Sylwestrzak, A. . (2019). Skutki prawne przynależności krewnych do tzw. wielkiej rodziny. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(42)/2019), 483–495. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5290