Rogoziński, P. . (2019). Obowiązek zawiadamiania pokrzywdzonego o terminie rozprawy głównej: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2017 r., II KK 312/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(41)/2019), 106–116. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5298