Kubiak, R. (2021). Zmiany w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ich systemowe konsekwencje. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 29–45. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.02