Bączyk-Rozwadowska, K. (2021). Prawne aspekty wspomaganej prokreacji post mortem. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 46–65. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.03