Fras, M. (2021). Odpowiedzialność deliktowa biegłego za szkodę spowodowaną wydaniem nieprawdziwej lub nieprawidłowej opinii w postępowaniu sądowym. Rozważania na tle najnowszej judykatury. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 66–84. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.04