Wałachowska, M. (2021). Naruszenie prawa do dokumentacji medycznej. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 85–100. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.05