Bargelli, E., & Bacciardi, E. (2021). Odpowiedzialność medyczna we Włoszech po reformie “Gelli-Bianco” (ustawa z dnia 8 marca 2017 r., Nr 24). Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 101–118. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5690