Adrych-Brzezińska, I. (2021). Ciężar dowodu w polskim prawie medycznym. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 119–130. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5703