Majkowska-Szulc, S. (2021). Ramy prawne certyfikacji wyrobów medycznych na przykładzie oprogramowania wspomagającego przepisywanie leków: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 r., C-329/16. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 133–145. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5707