Tomaszewska, M. (2021). Prawo do jednakowego wynagrodzenia i porównywalność prac niejednakowych lekarzy i rezydentów: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 232/10. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 146–153. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5711