Zemła-Pacud, Żaneta. (2021). Przesłanki zdolności ochronnej dalszych zastosowań medycznych z tytułu SPC: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C-673/18 Santen. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 154–166. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5714