Zeidler, K. ., & Węgrzak, M. . (2021). Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako kompleksowa gałąź prawa. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 11–27. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.01