Yatsunami, R. Y. (2021). Rozważania metodologiczne dotyczące międzynarodowego handlu dobrami kultury – podejście ze statystyki bayesowskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 28–46. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.02