Leo Tarasco, A. . (2021). Pluralizm własnościowy i publiczno-prywatne zarządzanie obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi do Republiki Włoskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 47–67. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.03