Lanciotti, A. . (2021). Roszczenia restytucyjne z zakresu podwodnego dziedzictwa kultury – sprawa Brązu Getty’ego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 68–82. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.04