Gerecka-Żołyńska, A. . (2021). Międzynarodowe i ponadnarodowe uwarunkowania penalizacji nielegalnego wywozu dobra kultury z terytorium państwa uprawnionego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 83–98. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.05