Zalasińska, K. . (2021). Ograniczenia w wywozie materiałów bibliotecznych z Polski. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 99–109. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.06