Magri, G. . (2021). Przegląd konwencji UNESCO (1970) i konwencji UNIDROIT (1995) oraz analiza ich wpływu na włoskie i europejskie prawo cywilne. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 110–124. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.07