Łągiewska, M. . (2021). Ratyfikacja konwencji UNIDROIT z 1995 r. − mrzonka czy realna perspektywa?. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 125–133. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.08