Arsic, M. . (2021). Mediacja w sporach dotyczących dóbr kultury – pro et contra. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 134–147. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.09