Bieczyński, M. (2021). Od Kodeksu Teodozjusza do konwencji z Nikozji – ochrona dziedzictwa kultury jako narzędzie sekularyzacji. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 148–172. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.10