Davydov, D. (2021). Federalna różnorodność kontra harmonizacja – o ostatnich zmianach w prawie ochrony zabytków w Niemczech. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 191–205. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.12