Garaeva, D. . (2021). Implementacja Rekomendacji UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego w kontekście granic dopuszczalnej zmiany. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 215–224. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.14