Guss, A. . (2021). Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako jeden z trzech wymiarów estetyki prawa. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 225–238. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.15