Stanik-Filipowska, K. . (2021). Zbrodnia przeciwko dziedzictwu kultury w aspekcie niematerialnej wartości zabytku: Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Prokurator przeciwko Ahmadowi al Faqi al Mahdi, ICC-01/12-01/15. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 241–246. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.16