Szatkowska, E. . (2021). Prawna ochrona znaku towarowego po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych – kontrowersyjny sposób miasta Oslo na ochronę twórczości Gustawa Vigelanda: Wyrok Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie E-5/16 – Gmina Oslo. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 254–262. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.18